Bli medlem

FORSA välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Kostnaden är  345 kr/år. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift.

Om du har problem med anmälan kontakta ProEko Medlemsservice på medlemsservice@proeko.nu eller 0708-78 53 64.

Bli medlem i FORSA
Ändra medlemsuppgifter
Markera den lokalförening du vill tillhöra genom att klicka i rutan


FORSA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som medlem lämnar till oss. FORSA kommer endast att behandla Dina personuppgifter för att kunna administrera Ditt medlemsskap. De uppgifter du anger på anmälan lagras i vårt medlemsregister. Medlemsregistret och dess information används enbart av FORSA och dess lokalföreningar. Dina lämnade personuppgifter behandlas i syfte att administrera ditt medlemskap och för utskick av information.