• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

2015 års FORSA pristagare: Elisabet Näsman

Elisabet Näsman verksam vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet tilldelas FORSA-priset 2015 för sitt arbete för barns rättigheter och för sitt engagemang för att utveckla det sociala arbetet till stöd för barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Hennes forskargärning präglas genomgående av ett starkt engagemang för barns rättigheter. Förutom ett stort antal vetenskapliga artiklar och medverkan vid många forsknings­konferenser, har hon också vid flera tillfällen tagit initiativ till projekt som varit inriktade mot samverkan med eller fortbildning av professionella som arbetar med frågor kring barns delaktighet, skydd och resurser. Flera av hennes publikationer är skrivna med dessa praktiker som tänkta läsare och innehåller såväl reflektioner som konkreta förslag på hur arbetet för barns bästa kan utvecklas.

Hennes insatser går helt i linje med FORSA:s målsättning ”att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik”. Priset överlämnades i samband med FORSA:s nationella symposium som ägde rum 24 mars i Norrköping under temat Det globala i det lokala i samarbete med Linköpings universitet och Norrköpings kommun.  2015-03-31
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com