• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Återupplev världskonferensen i socialt arbete

swsd bil

Den 7-12 juli, 2012, ägde världskonferensen i socialt arbete och social
utveckling rum vid Stockholmsmässan. Konferensen var välbesökt då
drygt 2400 besökare från 105 länder närvarade. Programmet var välfyllt
och bestod av ett antal huvudtalare, symposietalare och ca 1700 paper-
och posterpresentationer. Mångfalden i ämnen och perspektiv var mycket stor
och som en röd tråd gick under konferensen visioner om att höja det sociala 
arbetets roll i en lokal och global kontext. 

Nu finns möjligheten att återuppleva konferensen, då arrangörerna spelade in
samtliga keynote speakers: http://swsd2012.creo.tv/sunday

Dessutom finns konferensens programbok samt abstractbok tillgänglig online: http://www.swsd-stockholm-2012.org/Programme-Book.aspx


2012-08-30
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com