Dags att nominera till FORSA-priset

Det är dags att nominera till FORSA-priset, som skall delas ut i samband med symposiet i
Norrköping.

Vi letar efter enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut vartannat år av FORSA. Pristagaren får även 10 000 kronor.

Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för den erkänsla, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.

FORSA-priset överlämnas i samband med FORSA:s nationella symposium.

Vänligen inkom senast den 4 februari med era förslag till ordförande Britt Krantz. Tfn 044-204031, 0706-662114 eller britt.krantz@hkr.se.2010-12-13
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com