• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

FORSA:s 30 års jubileum firas med Podcast!


FORSA firar i år 30 års jubileum! Samtidigt fyller Socialvetenskaplig tidskrift 20 år och SocialVetenskap.se 10 år!

Detta har uppmärksammats av Sociala Nätet som, i samarbete med FORSA, gjort en jubileumspodcast där Kristina Granath intervjuat tidigare och nuvarande FORSA ordföranden, samt personer som på olika vis har och har haft stor betydelse för FORSA:s utveckling. 
Lyssna här: http://www.socialanatet.se/blogg/sociala-natets-podd/

Medverkande i podcasten är: 
Tapio Salonen, professor och dekan Malmö högskola och ordförande i FORSA 2000-2006.
Ulf Hyvönen, FoUI chef Kommunförbundet Norrbotten och FORSA:s styrelse.
Kerstin Svensson, professor och prefekt Lunds Universitet. Ordförande i FORSA 2006-2010.
Martin Börjeson, docent Linköpings universitet. Ordförande i FORSA from 2014.
Kerstin Johansson, fil.dr. och universitetslektor. Tidigare FORSA:s styrelse.
Torbjörn Hjorth, docent Lunds universitet och korresponderande redaktör för Socialvetenskaplig tidskrift from 2015.
Elisabet Cedersund, professor Linköpings Universitet och Högskolan i Jönköping. Ordförande i FORSA 2011-2014.2014-11-12
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com