• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

FORSA:s delaktighet i debatten kring översynen av Socialtjänstlagen

 

För närvarande pågår ett arbete inom regeringskansliet medatt ta fram direktiv till en utredning som ska göra en översyn avSocialtjänstlagen (SoL). Målsättningen är att direktiven ska fastställas undervåren, och att utredningen ska kunna börja sitt arbete under hösten.

Eftersom en förändrad lagstiftning kan få stora konsekvenserför det sociala arbetet är detta en viktig fråga för yrkesverksamma och olikaverksamheter, för de sociala utbildningarna – och naturligtvis för alla de somär berörda av socialtjänstens olika insatser. Därför är det viktigt att fråganom den nya lagstiftningens utformning också blir föremål för en bred debatt.

FORSA deltar därför i det arbete som, var för sig,initierats av de två stora fackliga organisationerna på det sociala området:Akademikerförbundet SSR respektive Vision. Båda organisationerna har tagitinitiativ till internetbaserade debattforum där man samlat olika texter ochdebattinlägg – allt för att stödja en bred debatt om socialpolitikens framtidainriktning och utformning.

Akademikerförbundet SSR:s hemsida hittar du här: www.nysol.nu.

Och den sida som Vision och Föreningen Sveriges Socialchefer– i samarbete med Arena Idé – står bakom hittar du här: www.morgondagenssocialtjanst.com.

Sprid gärna info om dessa sidor – och välkommen att ta del ien viktig debatt!

Martin Börjeson

Ordförande FORSA

 2016-03-29
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com