• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

FORSA:s hederspristagare 2013, Rosmari Eliasson-Lappelainen

 

Det är med stolthet FORSA presenterar sin hederspristagare 2013, Rosmari Eliasson-Lappelainen. 

Hederspriset är ett uttryck för den erkänsla, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn. Med sitt engagemang för forskning och människors vardag och livsvillkor inspirerar Rosmari Eliasson-Lappalainen såväl forskare och studenter som praktiker. Hon har haft utomordentligt stor betydelse för den nordiska äldreomsorgsforskningen, särskilt kan nämnas hennes engagemang för och medvetenhet om vikten att snyliggöra båda de äldres/brukarnas vardag och personalens arbetsvillkor.

Hennes bidrag till den socialvetenskapliga forskningen i Sverige är mycket stor. Boken Forskningsetik och perspektivval från 1987/1995 har betytt mycketför generationer av studenter och forskare, både som inspiration ochögonöppnare. Här betonar Rosmari framför allt vikten av den socialvetenskapliga forskningens ansvar att lyfta fram utsatt parters perspektiv, och hon uppmanar studenter och forskare att vara nyfikna och kritiska. Hon gör de stora sammanhangen begripliga genom att koppla dem till en vardag vi alla känner igen.

 

Rosmaris webbplats: http://www.soch.lu.se/o.o.i.s/22038 

Se Sydsvenskans artikel 2013-04-02: ”Det som är svårt attförstå vill jag begripa” http://www.sydsvenskan.se/lund/det-som-ar-svart-att-forsta-vill-jag-begripa/  

 

 

 

 

 2013-04-04
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com