• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

FORSAs nya ordförande i morgonsoffan

img_7856

Andra dagen på FORSAs symposium startas med att Stina Johansson och FORSAs nya ordförande Elisabeth Cedersund möter varandra i morgonsoffan tillsammans med konferencier Alexandra Hjelm.

Gårdagen avslutades med FORSAs årsmöte där professor Elisabeth Cedersund valdes till ny ordförande för FORSA. Elisabeth arbetar på högskolan i Jönköping. Hon betonar att det är viktigare än någonsin att arbeta med frågor kring utbytet mellan forskning,utbildning och praktik. Även om frågan diskuteras och arbetas kring i många olika forum idag, så är det viktigt att de som arbetar och forskar har en arena för att diskutera sina egna frågor. FORSA behövs alltså mer än någonsin. Elisabeth vill också utöka temat från symposiet, människor - möten - makt, med media. Vi måste kommunicera vidare det vi ser.

Stina Johansson berättar om arbetet med Socialvetenskaplig tidskrift. Till redaktionsrådet har man för första gången valt in en praktiker. Hon funderar också kring det problematiska i att forskarna i sina tjänster belönas mer för publiceringar i internationella tidskrifter. Elisabeth fyller i att Socialvetenskaplig tidskrift verkligen lyckats med att hålla god klass och att vara tillgänglig på ett unikt sätt. Där menar Elisabeth också att FORSA måste leda en debatt kring vad som gör forskning bra och hur det skall premieras. Publiceringarna behöver också följas av samtal mellan människor och ett sådant sätt är att mötas till symposium.

Denna dag på symposiet fortsätter med föreläsning av Margareta Hydén och Lena Dominelli. Material från föreläsningarna kommer att finnas på hemsidan inom kort.2011-03-31
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com