• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Första plenarföreläsare: Magnus Dahlstedt ”Sveriges styvbarn: Förorten, ojämlikheten och ett socialt arbete i tiden”

Nu har vi gjort klart med vår första plenarföreläsare för det nationella symposiet 2019, tema Social förändring (o)lika villkor:

Magnus Dahlstedt, ”Sveriges styvbarn: Förorten, ojämlikheten och ett socialt arbete i tiden”

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hans forskning rör frågor om välfärd, utbildning och ideellt socialt arbete, med särskilt fokus på unga, inkludering och exkludering i migrationens tid. 

Tidigare i år redigerade han boken Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering som presenterar aktuell forskning om uppväxtvillkor och framtidsdrömmar för unga förortsbor. Boken utmanar dominerande berättelser om förortens ”utanförskapsproblem”. Med olika fallstudier påvisas hur dessa problembilder banar väg för åtgärder som är ensidigt riktade mot stadens periferier. Samtidigt hamnar växande strukturella ojämlikheter i skymundan. I boken efterlyses ett skifte av perspektiv: från utanförskap som statiskt tillstånd till synliggörande av de processer som skapar ojämlikheter.
 
Dahlstedt är även aktuell med böckerna Skolan, marknaden och framtiden(redigerad med Andreas Fejes), Gränsöverskridande socialt arbete (redaktör), Manifest – för ett socialt arbete i tiden (redigerad med Philip Lalander) och Adult Education and the Formation of Citizens – A Critical Interrogation (med Andreas Fejes, Maria Olson och Fredrik Sandberg). Inom kort kommer också följande böcker att publiceras: Neoliberalism and Market Forces in Education: Lessons from Sweden (redigerad med Andreas Fejes), Medborgarskap och utbildning av vuxna: Om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker (med Andreas Fejes, Maria Olson och Fredrik Sandberg) och Fostran till valfrihet: Skolvalet, jämlikheten och framtiden (med Martin Harling, Anders Trumberg, Susanne Urban och Viktor Vesterberg). 


2018-10-22
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com