• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Inbjudan och kallelse till FORSA:s årsmöte den 17 mars 2016. Kl 15:30. Umeå.

fooorsa

Alla medlemmar i FORSA inbjuds till FORSA riks årsmöte 2016. 

Klicka på länken för att öppna kallelsen till FORSA riks årsmöte:

Årsmötet äger rum direkt anslutning till minisymposiet.
Tid och plats: 17 mars 2016. Kl 15:30.
Sammanträdesrummet, institutionen för socialt
arbete, Umeå universitet.

Motioner skickas till martin.borjeson@liu.se senast två veckor innan årsmötet.

Övriga frågor skickas till samma e-post adress.

Varmt välkommen!


2015-12-04
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com