• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Inbjudan till att presentera - Call for papers FORSA nationellt symposium 2013

forsa_logo
Inbjudan till att presentera – call for papers

Under FORSAs nationella symposium i Stockholm 14-15 mars 2013 kommer vi belysa olika perspektiv på brukarinflytande och brukarmakt inom praktik, forskning och utbildning. Brukare, forskare och praktiker kommer att framföra presentationer som berör olika frågor kring brukarmedverkan och andra närliggande områden. I detta call for paper välkomnar vi abstracts på högst 300 ord som beskriver något forskningsprojekt eller annan verksamhet som berör brukarmedverkan på olika sätt:

 brukares erfarenheter och förväntningar, som en del i
en evidensbaserad praktik
 brukare som forskare/medforskare
 brukare, brukarmakt och empowerment i socialt arbete
 brukare och utbildning

Skicka in din text till forsa.stockholm@gmail.com senast den 30 september 2012. Besked om deltagande lämnas senast den 15 november. Vår förhoppning är att symposiet ska skapa förutsättningar för en dialog och inspirera till ökad brukarmakt i det sociala arbetet.
För mer information kontakta: Åsa Lundström Mattsson 073 533 2553
Styrelsen Forsa Stockholm

Boka redan nu in 2013 års FORSA symposium 14-15 mars i Stockholm!

Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft, inte minst i diskussioner om klienternas medverkan i ett evidensbaserat socialt arbete.
Men vad innebär brukarinflytande?
vilka metoder används, och vilka erfarenheter finns bland de olika aktörerna?
FORSAS nationella symposium 2013
kommer att diskutera brukarinflytande utifrån ett
brukar, praktiker- och forskarperspektiv.

Välkommen!
Att ta del av brukarinflytande i praktiken,
föra spännande diskussioner
och få nya insikter

www.forsa.nu 
Kontakta: forsa.stockholm@gmail.com
Symposiet arrangeras av FORSA Stockholm i samarbete med Riksförbundet FORSA och Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Symposiet äger rum på Clarion Hotel Stockholm på Södermalm


2012-08-18
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com