• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Kallelse årsmöte FORSA riks 2014

 

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse i PDF: Kallelse årsmöte FORSA Riks 2014.pdf [189kB pdf]

Årsmötet i Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA äger rum i Norrköping i anslutning till FORSA Östergötlands minisymposium:
Måndagen den 24 mars 2014 kl. 16.00 – ca 17.00 (årsmötet börjar när minisymposiet är slut)
Lokal: B42, Bomullsspinneriet, Holmentorget 10. Campus Norrköping, Linköpings universitet.
Karta:
http://www4.student.liu.se/map/index.pl?search=b42

Dagordning till årsmötet framgår av förbundets stadgar §6, denna och mer information om såväl FORSA som minisymposiet i Norrköping finner du på hemsidan: www.forsa.nu
Observera din möjlighet som medlem att avge skriftlig motion till förbundsmötet. Motionen ska inkomma till styrelsen minst två veckor före förbundsmötet, dvs. senast 10 mars 2014.

Inför val av ny styrelse finns också möjlighet att nominera kandidater via valberedningen:
Lotta Berg Eklundh (FORSA Stockholm)
lotta.berg.eklundh@lidingo.se
Alexandru Panican (FORSA Syd)
alexandru.panican@soch.lu.se

Varmt välkommen!

Elisabet Cedersund
Förbundsordförande
elisabet.cedersund@liu.se

Från och med 2014 sprids kallelsen till årsmötet via FORSA:s hemsida, www.forsa.nu och via mail.2014-02-07
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com