• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Migration, integration och etablering - Utmaningar och möjligheter FORSA minisymposium 2016

fooorsa

FORSA Norr, FORSA riks och Umeå universitet står som värd för FORSA minisymposium 2016 som har temat: 

 Migration, integration och etablering - Utmaningar och möjligheter

Välkommen till en dag om integration, etablering och medborgarskap, där
forskare och praktiker berättar om ny forskning och verksamheter. Diskussion
om hinder och möjligheter för etablering och integrering i det svenska samhället.
Inbjudna talare är: forskare Jennie K Larsson från REMESO, Eva Wikström, lektor
vid institutionen för socialt arbete, Ahmet Gumusch, samordnare för utsatta EU medborgare, Umeå kommun & doktorand Umeå universitet samt Tobias Hedkvist processledare för projektet Folkhögskolespåret i Malmö stad & Annica Dyberg projektledare Folkhögskolespåret i Umeå.

Tid: torsdagen den 17 mars 2016 kl. 10-15. Fika och registrering från 9.30
Plats: Umeå universitet. Lokal: Trippel Helix, Samverkanshuset

Direkt efter symposiet inbjuds alla FORSA:s medlemmar till FORSA riks årsmöte. Läs mer här: FORSA riks årsmöte2015-12-04
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com