• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Nominera till FORSA-priset 2015!

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut vartannat år av FORSA. Pristagaren får även 10 000 kronor. Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för den erkänsla som förbundet vill ge enskilda, grupper av personer eller organisationer som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn. Av särskild vikt är att dessa insatser gått i linje med FORSA:s huvudsakliga målsättning: ”att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.”

Din nominering bör vara 1/2-1 sida lång och innehålla en tydlig motivering till på vilket sätt den/de nominerade gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område (inom välfärdssektorn) och hur dessa insatser kan anses gå i linje med FORSA:s huvudsakliga målsättning: ”att stärka samarbetet mellan forskning, utbildning och det sociala arbetets praktik.”

Det är möjligt att nominera enskilda personer såväl som grupper av individer,organisationer, föreningar och dylikt.

Din nominering kan skickas till martin.borjeson@liu.se senast den 15 januari 2015.

FORSA priset kommer att delas ut i samband med FORSA:s nationella symposium Det globala i det lokala, 23-24 mars, 2015, i Norrköping. http://www.forsa.nu/verksamhet/symposium2015.aspx

Läs mer om FORSA-priset och tidigare pristagare: http://www.forsa.nu/Verksamhet/FORSA-priset.aspx

Juryn utgörs av FORSA riks styrelse.

Välkommen med din nominering!2014-11-17
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com