• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Nordic Social Work Research - Ny tidskrift!

RNSW

Under 2011 lanseras den samnordiska vetenskapliga tidskriften Nordic Social Work Research. Tidskriften kommer att ges ut två gånger per år och man kan nu skicka in manus till tidningen.

Tidningen är ett samarbete mellan FORSA i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island och förlaget Routledge.

Alla intresserade kan nu skicka in manus. Varje manus kommer att granskas enligt internationell vetenskaplig standard och publicering sker så snart redaktionen godkänt innehåll och format.

Det första numret är nästan klart och väntas bli distribuerat i tryckt version någon gång under juni månad.

Chefredaktör är Tarja Pösö från Tampere i Finland. Till sin hjälp har hon Monica Kjörstad från Oslo i Norge som biträdande redaktör och en redaktionskommitté med två representanter från varje land.

 

För mer information se: Nordic Social Work Research.2011-03-16
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com