• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Nordiska FORSA symposiet, 8-10 oktober 2014 i Malmö. Update!

"På spaning efter det sociala arbetets kulturer"

Det sociala arbetets arena utgör en mötesplats för många olika inriktningar och former, vissa mer föränderliga och trendkänsliga än andra. Forskning möter praktik, praktik möter politik, politik möter omvärldens krav och förväntningar.

Välkommen att följa med de nordiska FORSA föreningarna på spaning efter det sociala arbetets kulturyttringar och möten där bland annat professor emeritus Malcolm Payne, professor emeritus Sven-Olof Isaksson, professor Nanna Mik-Meyer och professor Kerstin Svensson kommer att dela med sig av sin kunskap på området.

Berörda teman:
Kulturer i det sociala arbetets organisationer och organisering.
T ex. makt, etik, kunskapsallianser, professionsfrågor, m.m.
Kulturer inom det sociala arbetets utövande.
T ex. myndighetsutövning, samarbetsformer, brukarinflytande, m.m.
Kultur som verktyg inom socialt arbete.
T ex. konst, idrott, storytelling, m.m.
Kultur i det civila samhället och dess koppling till socialt arbete.
T ex. frivilliga organisationer, föreningar, sammanslutningar, social media, m fl.,
nationellt och internationellt.
Kulturer inom det sociala arbetets utbildningsområden.
T ex. grundutbildning, påbyggnadsutbildningar, internutbildningar, m.m.

Konferensen sker i samarbete med NASSW / NOUSA. Vi eftersträvar ett utbud från såväl praktik som forskning och högre utbildning och välkomnar nytänkande och kreativa idéer. Kortare anförande, poster-presentation, bokbord eller dialog-plattform är också välkomna.
Du som önskar medverka: "Call för abstracts"
Om du vill delta med paper, hålla en workshop, presentera poster eller annat – anmäl dig senast den 19 februari 2014 på anmälningssidan: 

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lasse@devinor.se tel. 0733-396779 

 

 2013-10-18
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com