• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

"På spaning efter.... Barnperspektivet i socialt arbete", temaförmiddag hos FORSA syd

Logga syd

Den 30 oktober inbjuds alla intresserade till en temaförmiddag om barnperspektiv i socialt arbete att avhållas vid Malmö Högskola. FORSA Syd står som arrangör och dagen syftar till att lyfta frågor som; "Hur tillvaratas barnets rättigheter i socialt arbete?
Vilka faktorer avgör hur barnet kommer till tals? Var finns hindren och möjligheterna? Vilka kompetenser och resurser krävs för att garantera att barnets bästa kommer i främsta rummet i praktiken?"

Föreläser gör fil dr Bodil Rasmusson, Socialhögskolan i Lund, fil dr Anne Harju, Malmö Högskola, fil dr Anna Angelin Socialhögskolan i Lund och Harald Gegner tillsammans med Camilla Persson, FoU Skåne. 
Men stort utrymme ges även för dialog med publiken. Notera att dagen är gratis för FORSA medlemmar. 

Frågor och anmälan skickas till: Asa.ritenius_manjer@soch.lu.se

Läs mer om förmiddagen i denna inbjudan: Temafm SYD barnperspektiv.pdf [86kB pdf]
2012-09-15
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com