• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Sammanfattning från konferensen "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services"

FORSA var en av de samverkade aktörerna vid den internationella nätverkskonferensen "Evidens informerad Practice International Invitational Workshop "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services" - 27-29 april 2016 Uppsala Sverige. Deltagare från Sverige, Australien, Kanada och USA deltog i aktiva diskussioner och kunskapsutbyten med fokus på erfarenheter av möjligheter och utmaningar för implementering av evidensbaserad kunskap inom socialt arbete. I Pdf filen nedan finner du sammanfattningen från konferensen skriven av Trevor Wereley Centre for Addiction och mental health, Kingston, Ontario, Kanada.


Vid konferensen hölls tre öppna föreläsningar, vilka kan ses här:2016-06-23
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com