• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Symposium, årsmöten och spännande seminarier på gång

Nu är det nytt år och här hittar du spännande arrangemang med FORSA i olika delar av landet. Det nationella symposiet går av stapeln i mars i Norrköping!

I socialt arbete skapas möten mellan människor; brukare, praktiker, studenter och forskare. Möten där makt är närvarande. Symposiet 2011 belyser det vi ser som kärnan i socialt arbete - mötet mellan människor och hur makt och maktutövning kommer till uttryck och kan förstås utifrån brukar-, praktiker- och forskarperspektiv.

Läs mer om symposiet här.

 

Dessutom arrangeras seminarier och årsmöten runtom i lokalföreningarna. FORSA Väst arrangerar tex följande seminarier:

Generella förändringsmönster i socialpolitiken och dess återverkningar på socialtjänsten.

Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställning om arbete och självförverkligande.

Trygghetssystemets upplösning?

Läs mer om FORSA Västs arrangemang här.2011-02-07
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com