• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Tack FORSA Östergötland och alla som deltog vid symposiet ”Det globala i det lokala”!


 
Förra veckan ägde FORSA:s nationella symposium rum som i år hade temat ”Det globala i det lokala”. FORSA riks vill tacka FORSA Östergötland för ett intressant och väl genomfört symposium! Vi vill även tacka alla plenarföreläsare, presentatörer vid workshops och seminarier, moderatorer, utställare och alla deltagare som tillsammans bidrog till spännande möten, samtal och utbyten av kunskaper och erfarenheter kring symposiets tema. Särskilt glädjande var att vi hade deltagare från så många olika delar av det sociala arbetets forskning och praktik.

Martin Börjeson, ordförande FORSA Riks

Klicka på länken nedan för att ta del av abstracts, texter från plenarföreläsarna och workshops: http://www.forsa.nu/verksamhet/symposium2015.aspx2015-03-31
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com