• 1forsaw
  • 2forsaw
  • 503
  • 3forsaw
  • 4forsaw
  • 5forsaw
  • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Upprop för att hitta det goda sociala arbetet - NOMINERA MOTTAGARE AV ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLAS ÅRLIGA PRIS TILL BENGT BÖRJESONS MINNE

Upprop för att hitta det goda sociala arbetet

Varje år utbildas ungefär 1900 personer till socionomer. De kommer ut i yrkeslivet med ambitionen att bedriva kvalificerat och professionellt socialt arbete.

I ett samhälle där stora grupper av människor lever i omständigheter som leder till sociala problem, långt från arbetsmarknaden, långt från makt och inflytande och med låga förväntningar på framtiden är det goda sociala arbetet viktigare än någonsin. Men var finns det? Har det kvävts av färdiga mallar och byråkrati? Har det dukat under bland socialsekreterare med orimliga arbetsbördor? Har det givit upp inför moralism och strafftänkande? Eller lever det och växer trots allt? Det goda sociala arbetet kräver tid, fantasi, inlevelse, respekt, kunskap...

Vi efterlyser härmed det goda sociala arbetet. Vi vill uppmärksamma och hedra det i Bengt Börjessons anda. Därför...

VÄLKOMMEN ATT NOMINERA MOTTAGARE AV ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLAS ÅRLIGA PRIS TILL BENGT BÖRJESONS MINNE FÖR VIKTIGA INSATSER PÅ DET SOCIALA OMRÅDET
Priset kan gälla viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning
och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer.

Välkommen senast den 30 april 2016 med din nominering, via e-post till 
ann-margret.bergman@esh.se.

OM BENGT BÖRJESONPRISET
Ersta Sköndal högskola har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne för viktiga insatser på det sociala området. Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola. Det är därför som högskolan med stolthet och glädje har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Bengt Börjeson inledde sin bana som ung praktikant på Barnbyn Skå 1951 under den legendariske Gustav Jonssons ledning - som han själv kom att efterträda 1971 - och formades för alltid av Barnbyns radikala politiska anda. Under följande decennier spelade han en avgörande roll på det sociala området som forskare, praktiker, debattör, professor och förnyare, alltid på de utsatta människornas sida, mot auktoritära och förtryckande idéer, metoder och system.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

Priset delades ut första gången 2015. Mottagare var Susanna Alakoski.

Länk: http://www.esh.se/nyhetsarkiv/2016-02-01-upprop-for-att-hitta-det-goda-sociala-arbetet.html


2016-04-12
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com