• 1forsaw
 • 2forsaw
 • 503
 • 3forsaw
 • 4forsaw
 • 5forsaw
 • 6forsaw
  

Kalendarium

2019-04-04

Plats för evenemang: Örebro Universitet, Långhuset, L2330

  
  

Vill du presentera ett forsknings- eller utvecklingsprojekt på nationella symposiet i Norrköping?

Välkommen till Norrköping och nästa nationella FORSA symposium! Här möts forskare, praktiker, beslutsfattare och brukare i intressanta diskussioner och givande möten för att ta del av ny forskning och utvecklingsarbeten.

Människor Möten Makt

Inbjudan till Dig som vill presentera ett forsknings- ellerutvecklingsprojekt

 

Vi bjuder in praktiker och forskare inom socialt arbete att medverka i 2011 års nationella FORSA-symposium i Norrköping den 30-31 mars 2011. Symposiet vänder sig till brukare, praktiker, forskare, studerande och organisationer med intresse för utvecklingsarbete och forskning i socialt arbete.

Konferensen belyser det vi ser som kärnan i socialt arbete - mötet mellan människor - och hur makt och maktutövning kommer till uttryck och kan förstås utifrån brukar- praktiker- och forskarperspektiv.

2011 års nationella FORSA-symposium fokuserar Människor, Möten, Makt utifrån följande förslag på teman:

 • Delaktighet och samverkan
 • Organisation och profession
 • Diskriminering och rasism
 • Privata och offentliga aktörer
 • Valfrihet, frihet och motstånd
 • Metoder och metodutveckling

Du som önskar medverka med en presentation av paper, poster eller workshop av pågående eller avslutat projekt är välkommen att skicka in ett abstract. Du gör detta på vår hemsida via denna länk mellan 1 september och 31 oktober 2010. Besked om deltagande lämnas senast den 15 december.

VÄLKOMMEN TILL SYMPOSIET

som arrangeras av FORSA Östergötland i samarbete med Riksförbundet FORSA.

 

Upplysningar kring abstract lämnas av

Ann-Marie Markström
amm@isv.liu.se
011-36 35 46

Lina Nyqvist
lina.nyqvist@mjolby.se
0708-8686942010-09-03
  
  

 
Prenumerera på denna sida
  
  

Socialvetenskaplig tidskrift

Nytt nummer ute nu

I det nya numret kan du bl a läsa om social barnavård ur ett välfärdsperspektiv,
att prioritera i socialtjänsten, risker och sidoeffekter i läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och medikalisering av det psykosociala fältet.

Socialvetenskaplig tidskrift
  
Bli medlem
  

Socialvetenskap.se

  
  

Våra lokalavdelningar

 

FORSA Norr
Dalarna, Gästrikland och norrut

FORSA Mitt
Närke och Västmanland

FORSA Stockholm
Gotland, Södermanland och Uppland

FORSA Väst
Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland

FORSA Östergötland
Östergötland

FORSA Småland
Småland.

FORSA Syd
Blekinge och Skåne
  

c/o Forsa, Grahn, Garvaregatan 12, 602 21 Norrköping, e.monica.grahn@gmail.com