Plenarföreläsare:

1. Involving children in studies of family life; possibilities and difficulties


The speach will present some of her past work in interviewing children and including other methods and some current research in which they use visual methods with children in a study of food in working families.


Julia Brannen, professor i familjesociologi på Institute of Education, University of London.


     
2. Brukarkunskaper kontra psykiatrins?


En tentativ förklaring till hur det kommer sig att vi har så mycket snack och så lite verkstad när det gäller brukarinflytande.


Alain Topor, leg psykolog och docent i socialt arbete. Lektor vid institution för Socialt Arbete vid Stockholms Universitet och enhetschef för FoU Psykiatri Södra Stockholm.  


3. Brukarmakt i socionomutbildningen - framväxt och utmaningar


Brukarmaktens villkor, möjligheter utmaningar inom ramen för socionomutbildningar i Europa och Sverige.


Verner Denvall, professor i socialt arbetet på Linnéuniversitet som länge arbeta med brukarmedverkan på socialhögskolor och


Namu Nambiar chef för Basta Arbetskooperativ, ordförande för Basta och lärare. Basta är ett socialt företag som ägs och drivs av tidigare missbrukare och där empowerment är ledstjärnan för all verksamhet.
 
4. Inte bara inflytande.Brukarnas makt och delaktighet i relation till begrepp som demokrati, medborgarskap och sociala rättigheter, liksom till evidensbaserat socialt arbete. Docent Magnus Karlsson, Ersta sköndals högskola och docent Martin Börjeson, Linköpings universitet.