Kontakta oss


Generella frågor om program: Axel Ågren  axel.agren@gmail.com

Frågor om abstracts: Karin Osvaldsson Cromdal  karin.osvaldsson@liu.se

Frågor om anmälan, fakturor och dyl: Magnus Wiberg magnus.wiberg@liu.se

Frågor utställare, sponsorer, samarbeten: Axel Ågren         axel.agren@gmail.com                                                                       Thomas Yagoub  thoya160@student.liu.se
                                                            Magnus Wiberg   magnus.wiberg@liu.se

Praktiska frågor: Johan Gardeman    johga157@student.liu.se