Parallella sessioner


Seminarier FORSA symposium 13 mars 2019

Tid: 11.15-12.15

Lokal: V1

Lokal: V6 

Lokal: V7

 Session A

A1: Mänskliga rättigheter

A2: Helhet och samverkan i socialtjänsten

A3: Arbetsmarknad och verksamhet

 

Koll på jobbet – att stärka elever på yrkesförberedande gymnasieprogram med kunskaper om mänskliga rättigheter och diskriminering.

James Frempong och Ellen Söderström, Byrån mot diskriminering

 

 

Åtstramningspolitik över tid genom avancerade rättsliga praktiker

Anna Lundberg, Pia Kjellbom, Ulrica Wernesjö Linköpings universitet

Moderator: Ann-Christine Larsson

FamiljeBo – helhetsperspektiv i en specialiserad socialtjänst. Angelica Ringkvist & Erika Hagström, Norrköpings kommun

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan runt enskilda unga i riskzonen för kriminalitet – tänkbara dilemman.

Christina Söderberg, Linköpings universitet

 


Moderator: Pierre Netz

Lokal arbetsmarknadspolitik och de arbetslösas röster. Katarina Hollertz & Sara Hultqvist, Göteborgs universitet

 

 

 

 

 

 

Möte i socialt arbete mellan verksamhet och universitet med socionomstudenten i fokus.

Lena Lernå, Linnéuniversitetet

 Moderator: Johan Gardeman


 

Tid: 14.10-15.10

Session B

B1: Integration

Lokal: V1

B2: Psykisk ohälsa och missbruk

Lokal: V6

B3: Funktionsnedsättning och livsvillkor

Lokal: V7

 

Att använda tvärprofessionella referensgrupper i forskning om lokalt flyktingmottagande 2015-2016 – metodologiska reflektioner och implikationer. Jesper Johansson, Linnéuniversitetet

 

 

 

 

Familjehemsvården ur etnicitetsperspektiv: att vara integrerad och som en svensk familj.

Sabine Gruber, Linköpings universitet

 

Moderator: AnnSofie Mahrs Träff

Den egna erfarenhetens marknad – om brukarinflytandearbete och kommodifieringen av individers erfarenhet av psykisk hälsa.

Erik Eriksson, Linköpings universitet

 

 

Lågtröskelboende för äldre missbrukare: tre sätt att förhålla sig till alkohol och droger.

Håkan Jönsson & Tove Harnett, Lunds universitet

 

Moderator: Axel Ågren

Förändrade villkor i personlig assistans – konsekvenser för föräldrar och barn sett ur ett föräldraperspektiv.

Ulrika Järkestig Berggren, Linnéuniversitetet  & Ann-Sofie Bergman, Uppsala universitet

 

Idrott – en del av den kommunala dagliga verksamheten?

Peter Ljungström & Jimmy Andersson, Norrköpings kommun


Moderator: Ann-Christine Larsson

 


 

Tid: 15.40-16.40


Session C

C1: Barn och unga

Lokal: V1

C2: Äldre och åldrande

Lokal: V6

C3: Integration

Lokal: V7

 

Barn och ungas perspektiv på försörjningsstöd.

Anette Bolin, Högskolan Väst, Daniel Holm, Campus Västervik FoU, Emma Ottosson, Alexandra Poulios Nordenberg & Roger Andersson Västerviks kommun

 

 

Soc för unga – en känd och tillgänglig socialtjänst för barn och unga.

Ylva Spånberger Weitz, FoU Nordväst, Maja Hagström, Zhane Taylor, Ebba Vikner, Gustav Viitberg, Sollentuna kommun

 

Moderator: Elisabet Cedersund

Du blir aldrig van vid ensamhet – äldres personers erfarenhet av ensamhet innan de deltar i ett äldre kollo.

Kjerstin Larsson, Region Örebro Län, Veronika Wallroth, Örebro universitet & Agneta Schröder, Örebro universitet/Norges Naturvetenskapliga och Tekniska universitet

 

 

”Fysisk aktivitet – att röra sig och må väl.” Villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet på särskilt boende. Annsofie Mahrs Träff, FoU, Norrköpings kommun


Moderator: Axel Ågren

 

 

PRIME – metoder för integrering av nyanlända. Lina Helgestrand, Mjölby kommun

 

 

Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhetens problem? David Ekholm & Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet

 

Moderator: Britt-Marie Jutvik