Plenarföreläsare

FORSA-priset föreläsning med Hans Swärd "Det sociala arbetets utmaningar och behovet av en ”ny social fråga”. 
Hans mottog FORSA-priset 2018. 

Magnus Dahlstedt Sveriges styvbarn: Förorten, ojämlikheten och ett socialt arbete i tiden.

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hans forskning rör frågor om välfärd, utbildning och ideellt socialt arbete, med särskilt fokus på unga, inkludering och exkludering i migrationens tid. 

Tidigare i år redigerade han boken Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering som presenterar aktuell forskning om uppväxtvillkor och framtidsdrömmar för unga förortsbor. Boken utmanar dominerande berättelser om förortens ”utanförskapsproblem”. Med olika fallstudier påvisas hur dessa problembilder banar väg för åtgärder som är ensidigt riktade mot stadens periferier. Samtidigt hamnar växande strukturella ojämlikheter i skymundan. I boken efterlyses ett skifte av perspektiv: från utanförskap som statiskt tillstånd till synliggörande av de processer som skapar ojämlikheter.


Marie Wetter och Linn KarlssonLångvarigt ekonomiskt bistånd - när deltagarens behov av stöd får råda. Erfarenheter från ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Motala kommun och Europeiska socialfonden”.