Program 


Symposiets program kommer i huvudsak utgöras av parallella sessioner grundade på abstracts/förslag på presentationer inskickade av symposiedeltagare. Det är alltså ni som deltar vid symposiet som bidrar till att forma symposiet! 

Läs mer om hur du skickar in abstracts/förslag på presentation: http://www.forsa.nu/Pages/Page.aspx?pageId=215

Vid symposiet kommer vi ha tre plenarföreläsningar:

FORSA-priset föreläsning med Hans Swärd "Det sociala arbetets utmaningar och behovet av en ”ny social fråga. Hans mottog FORSA-priset 2018.

Magnus Dahlstedt ”Sveriges styvbarn: Förorten, ojämlikheten och ett socialt arbete i tiden”.

Marie Wetter och Linn KarlssonLångvarigt ekonomiskt bistånd - när deltagarens behov av stöd får råda. Erfarenheter från ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Motala kommun och Europeiska socialfonden”.
Läs mer om plenarföreläsningarna här: http://www.forsa.nu/Pages/Page.aspx?pageId=216 

Plenarföreläsningar och de parallella sessioner kommer äga rum den 13 mars 2019. En förkväll kommer anordnas den 12 mars 2019 där den omtalade och kritierrosande filmen Goliat visas. Filmvisningen efterföljs av samtal. Mer information: http://www.forsa.nu/Pages/Page.aspx?pageId=223

Mer om symposiets tema och syfte: 
Inbjudan FORSA symposium 2019.pdf [2466kB pdf]

Symposiets flyer (går att ladda ner). Sprid gärna: FORSA symposium 2019-flyer.jpg [3013kB jpg]

Inskick av abstract/förslag på presentationer: http://www.forsa.nu/FORSAsymposium2019/Foerslag-paa-presentation.aspx