Program 


Symposiets program kommer i huvudsak utgöras av parallella sessioner grundade på abstracts/förslag på presentationer inskickade av symposiedeltagare. Det är alltså ni som deltar vid symposiet som bidrar till att forma symposiet! 12 mars
16.15 Årsmöte FORSA riks. Lokal: Huvudrollen Cnema. Kungsgatan 56 Norrköping
18-20 Filmvisning och samtal ”Goliat”. Lokal: Huvudrollen Cnema. Kungsgatan 56 Norrköping
20.10- Middag och mingel. Lokal: Utsikten, Campus Norrköping. 
13 mars Louis de Geer Konsert och kongress:  
Adress till Louis de Geer: Dalsgatan 15, 602 32 Norrköping
Moderator: Inga-Lill Felizia
8.30-9.00 Registrering + kaffe och frukt 
9.00 Inledning
FORSA Östergötland och FORSA Riks hälsar välkommen
FORSA Ö och Alexandru Panican, ordf FORSA riks.
9.15-10.00 FORSA-priset föreläsning med Hans Swärd "Det sociala arbetets utmaningar och behovet av en ”ny social fråga.
10.00 – 10.45 Marie Wetter och Linn Karlsson ”Långvarigt ekonomiskt bistånd - när deltagarens behov av stöd får råda. Erfarenheter från ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, Motala kommun och Europeiska socialfonden”.
10.45-11.15 Fika. Under fikat har du möjlighet att: Träffa redaktören! Torbjörn Hjort, korresponderande redaktör Socialvetenskaplig tidskrift, berättar om tidskriften och svarar på dina frågor. Lokal: Hemryckesalen.
11.15 – 12.15 Parallella sessioner med seminarier.  
12.15 – 13.15 Lunchbuffé
Kl 13.15 – 14.00 Magnus Dahlstedt ”Sveriges styvbarn: Förorten, ojämlikheten och ett socialt arbete i tiden”.
14.10-15.10 Parallella sessioner med seminarier 
15.10-15.40 Fika.
15.40-16.40 Parallella sessioner med seminarier 
16.45-17.00 Avslutning

Inledning, plenarföreläsningar och Avslutning äger rum i Hemerycksalen. Parallella sessioner i
lokalerna Vingen 1, Vingen 6 och Vingen 7. Vid fika och lunchen finns möjlighet att besöka utställare
som är i direkt anslutning till Hemerycksalen.

Läs mer om de parallella sessionerna här: http://www.forsa.nu/FORSAsymposium2019/Parallellasessioner.aspx

Läs mer om förkvällen här: 
http://www.forsa.nu/FORSAsymposium2019/Foerkvaell-Goliat.aspx

Läs mer om plenarföreläsningarna här: http://www.forsa.nu/FORSAsymposium2019/Plenarfoerelaesare.aspx

Läs mer om utställare här: 
http://www.forsa.nu/FORSAsymposium2019/Utstaellare-sponsorer-samarbeten.aspx

Symposiets flyer (går att ladda ner). Sprid gärna: FORSA symposium 2019-flyer.jpg [3013kB jpg]