Kontakt med FORSA:s riksstyrelse

Vill du ha kontakt med styrelsen hittar du kontaktuppgifter här. Styrelsens ordförande heter Martin Börjesson och kan nås på martin.borjeson@esh.se

 

Kontakt med lokalföreningarna

Vill du ha kontakt med någon av lokalföreningarna hittar du kontaktuppgifter på respektive lokalavdelnings sida.

 

Kontakt med medlemsregistret

 

Vill du ha kontakt med medlemsregistret kontaktar du Pro Eko medlemsservice på tel 0708-78 53 64 eller medlemsservice@proeko.nu.

 

Kontakt ang webbsidan

Om du har frågor eller synpunkter på webbplatsens utformning hör av dig till Axel Ågren på axel.agren@gmail.com eller webb@forsa.nu , 

eller via telefon på 073-5593920