FORSA - Förbundet för forskning i socialt arbete
  

Kalendarium

2018-05-16

Plats för evenemang: Örebro universitet L2330

  
  

Välkommen till FORSA Mitt, föreningen för forskning i socialt arbete i mellersta Sverige.

FORSA Mitt vänder sig till de som bor eller är verksamma i Mellansverige och föreningen har för närvarande ett hundratal medlemmar. FORSA Mitts ambition är att vara en mötesplats där forskare, yrkesverksamma och studenter inom det sociala områdets fält möts på lika villkor. Tillsammans arbetar FORSA Mitt för samverkan samt erfarenhets- och kunskapsutbyte inom det sociala arbetets alla områden. FORSA Mitt anordnar regelbundet forskningsafterwork där aktuell forskning inom det sociala arbetets olika områden presenteras och diskuteras. Se under fliken Evenemang för mer information om kommande arrangemang.

Vår verksamhet bygger på styrelsens och övriga medlemmars personliga tid och engagemang. Vi hoppas att du vill delta i vår verksamhet!

Som medlem i FORSA får du:

* Möjlighet att påverka mötet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning och praktik. Vad vill du att FORSA Mitt ska erbjuda? Vill du bli aktiv i styrelsen?

* Socialvetenskaplig tidskrift – en ledande svensk tidskrift som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området - hemskickad fyra gånger per år.

* Reducerad kostnad eller gratis inträde till lokala, nationella och internationella evenemang som rör frågor om det sociala arbetets forskning och praktik.

Bli medlem i FORSA nu!

http://www.forsa.nu/Bli-medlem.aspx

 

  
  

Nyheter Mitt

 
  
Bli medlem
  
Styrelse FORSA Mitt 2017

 

Kontaktpersoner:

Ordförande: Karin Hellfeldt,
Örebro universitet
karin.hellfeldt@oru.se
Telefonnummer: 019-301329

 

Ansvarig lokal hemsida:

John Brauer,
Örebro universitet
john.brauer@oru.se

 

Övriga ledamöter:

Kassör: Kristina Collén,
Örebro universitet

Veronika Wallroth,
Örebro universitet

Kirkke Nilsson,
Örebro universitet

Anna Petersén,
Örebro universitet
 

Suppleanter:

John Brauer,
Örebro universitet

Tarja Nordling,
Region Örebro län

Tobias Lowén,
Örebro universitet

Maria Stetsko,
Örebro kommun

 

Revisor:

Anna Forssell,
Örebro universitet

 

Revisorssuppleant:

Per-Åke Nylander,
Örebro universitet

 

Valberedning:

Jürgen Degner,
Örebro universitet

Ewa Ottonius,
Örebro universitet