Årsmöte 2017 för FORSA Mitt

Den första mars hålls årsmöte för FORSA Mitt. Lokal, tid och dagordning framgår här.

 

Vänligen/styrelsen2017-02-10