Återupplev världskonferensen i socialt arbete

swsd bil

Den 7-12 juli, 2012, ägde världskonferensen i socialt arbete och social
utveckling rum vid Stockholmsmässan. Konferensen var välbesökt då
drygt 2400 besökare från 105 länder närvarade. Programmet var välfyllt
och bestod av ett antal huvudtalare, symposietalare och ca 1700 paper-
och posterpresentationer. Mångfalden i ämnen och perspektiv var mycket stor
och som en röd tråd gick under konferensen visioner om att höja det sociala 
arbetets roll i en lokal och global kontext. 

Nu finns möjligheten att återuppleva konferensen, då arrangörerna spelade in
samtliga keynote speakers: http://swsd2012.creo.tv/sunday

Dessutom finns konferensens programbok samt abstractbok tillgänglig online: http://www.swsd-stockholm-2012.org/Programme-Book.aspx


2012-08-30