Att förstå socialt arbete Ett seminarium om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör

Inbjudan till seminarium om FORSA:s förste ordförande Bengt Börjesson som forskare, praktiker och debattör.

8 november, 2014. Kl 9-16. ABF huset, Sveahuset 41, Stockholm.


Mer om seminariet: 
Bengt Börjeson (1932-2012) inledde sin bana inom det sociala området som 19-årig praktikant på Barnbyn Skå, en pionjärverksamhet för s.k. problembarn som startats efter kriget av den legendariska Gustav Jonsson. Året var 1951.
Bengts långa bana inom det sociala arbetet kom för alltid att präglas av denna tidiga erfarenhet av antiauktoritär uppfostran, djup människokännedom och politisk radikalism. Som forskare gjorde han banbrytande insatser inom kriminologi, psykologi och pedagogik. Han var en ständigt ifrågasättande debattör på det samhällspolitiska området. Genom sin genomarbetade och humana människosyn kom han att spela en avgörande roll för det sociala arbetets utveckling, både inom akademin och på fältet.
Det aktuella seminariet behandlar några av Bengt Börjesons nyckelområden och syftar till att fortsätta den utveckling av socialt arbete som han var med om att initiera och inspirera. Med hjälp av ett inträde på 100:- (50:- för studerande) vill vi skapa en grundplåt till ett årligt pris för progressiva insatser på det sociala området till hans minne.


2014-10-29