BENGT BÖRJESONPRISET 2016 TILLDELAS REFUGEES WELCOME STOCKHOLM

Bengt Börjsonpriset 2016 tilldelas Refugees Welcome Stockholm.

Juryns motivering:

Hösten 2015 mötte Sverige, liksom de flesta europeiska länder, ett mycket stort antal flyktingar. Till ett humant mottagande bidrog emellertid inte enbart myndigheternas arbete utan även många frivilligas insatser. Refugees Welcome Stockholm, vars snabba och resoluta insats kom tusentals nödställda till hjälp, även under mycket pressade förhållanden, visade genom sitt lika praktiska som ideella engagemang på empati, social omsorg och politiskt mod i tider av ökad främlingsfientlighet. Genom sin tveklösa insats visade Refugees Welcome Stockholm vad som kan åstadkommas när humanitet och handlingskraft går hand i hand. Ett svårt och krävande, men också tacksamt, socialt arbete uträttades på kort tid av hundratals frivilliga. För denna insats och dess fortsatta betydelse, har vi utsett Refugees Welcome Stockholm till årets mottagare av priset till Bengt Börjesons minne. Deras arbete är ett lysande exempel på socialt arbete i Bengts medmänskliga anda.2016-12-05