Barn i kris – då och nu Seminarium i samband med utdelningen av Bengt Börjesons pris

Barn i kris – då och nu
Seminarium i samband med utdelningen av Bengt Börjesons pris för viktiga insatser inom det sociala området 2015

Ingen enskild verksamhet har haft en sådan betydelse för den sociala barnavården i Sverige som Barnbyn Skå. Under åren 1971–1981 var Bengt Börjeson chef för verksamheten vid Barnbyn, och under dessa år genomfördes bland annat det s k ”Barn i kris”-projektet. I samband med utdelningen av Bengt Börjesons pris för viktiga insatser inom det sociala området 2015 arrangeras ett seminarium under rubriken Barn i kris – då och nu.

Läs mer om seminariets program: Barn i kris - då och nu.pdf [182kB pdf]

Tid och plats: 
Seminariet äger rum i aulan på Ersta Sköndal högskola (Stigbergsgatan 30 i Stockholm), kl 15-18 onsdagen
den 25 november. Deltagande är kostnadsfritt men anmälan behövs för att vara säker på plats.
Anmälningsuppgifter finns på www.esh.se/borjeson.


2015-11-02