Call for Proposals and Abstracts Opens! SWSD 2016 Seoul, 27-30 juni, 2016

Nu tar man emot förslag på abstracts och symposier till världskonferensen i socialt arbete, utbildning och social utveckling i Seoul, 27-30 juni 2016.

Alla medlemmar i FORSA räknas som medlemmar i ICSW och får därmed 130 $ i rabatt på konferensavgiften. 

Läs mer och sprid gärna: http://www.swsd2016.org/xe/news/127


2015-04-29