Call for abstract till FORSA:s Nordiska symposium "På spaning efter det sociala arbetets kulturer",. 8-10 oktober 2014, Malmö.

"Call för abstracts"

Om du vill delta med paper, hålla en workshop, presentera poster eller annat – anmäl dig senast den 19 februari 2014 på anmälningssidan:2014-01-13