Dags att nominera till FORSA-priset

Det är dags att nominera till FORSA-priset, som skall delas ut i samband med symposiet i
Norrköping.

Vi letar efter enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.

FORSA-priset är en hedersutmärkelse som delas ut vartannat år av FORSA. Pristagaren får även 10 000 kronor.

Priset instiftades av FORSA för att stimulera och uppmuntra kunskapsutveckling och forskning inom den sociala sektorn. Det är ett uttryck för den erkänsla, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn.

FORSA-priset överlämnas i samband med FORSA:s nationella symposium.

Vänligen inkom senast den 4 februari med era förslag till ordförande Britt Krantz. Tfn 044-204031, 0706-662114 eller britt.krantz@hkr.se.2010-12-13