Decisions, outcome and change - Nordic FORSA/NOUSA conference 2016. 7-9 november. Köpenhamn

Decisions, outcome and change är temat för 2016 års nordiska FORSA/NOUSA symposium. Datumen är 7-9 november. Symposiet äger rum i Köpenhamn.

Läs mer i inbjudan i PDF (som går att ladda ner och sprida vidare): FORSA-NOUSA 2016 UK.pdf [2111kB pdf]
2016-03-14