FORSA har ny ordförande

I samband med FORSAS årsmöte valdes en ny styrelse och till ny
ordförande för FORSA valdes Britt Krantz.

FORSA Norr arrangerade ett minisymposium i Umeå den 24 mars i samband med FORSAS årsmöte. Under årsmötet valdes en ny styrelse och till ny rdförande för FORSA valdes Britt Krantz. Britt är universitetsadjunkt och programansvarig för
socionomprogrammet på Högskolan i Kristianstad, nämare presentation kommer framöver.

2010-05-11