FORSA symposium 2019: Programmet klart


Nu är programmet för 2019 års nationella FORSA symposium klart! Välkommen och sprid gärna! 


2019-02-25