FORSAS årsmöte

FORSA Norr arrangerade ett minisymposium i Umeå
den 24 mars i samband med FORSAS årsmöte.
Under årsmötet valdes en ny styrelse och till ny
ordförande för FORSA valdes Britt Krantz.

Britt är universitetsadjunkt och programansvarig för socionomprogrammet på Högskolan i Kristianstad, närmare presentation kommer framöver.  Årsmötesprotokoll och information om ny styrelse kommer också att läggas upp på hemsidan.

2010-03-25