FORSA:s 30 års jubileum firas med Podcast!


FORSA firar i år 30 års jubileum! Samtidigt fyller Socialvetenskaplig tidskrift 20 år och SocialVetenskap.se 10 år!

Detta har uppmärksammats av Sociala Nätet som, i samarbete med FORSA, gjort en jubileumspodcast där Kristina Granath intervjuat tidigare och nuvarande FORSA ordföranden, samt personer som på olika vis har och har haft stor betydelse för FORSA:s utveckling. 
Lyssna här: http://www.socialanatet.se/blogg/sociala-natets-podd/

Medverkande i podcasten är: 
Tapio Salonen, professor och dekan Malmö högskola och ordförande i FORSA 2000-2006.
Ulf Hyvönen, FoUI chef Kommunförbundet Norrbotten och FORSA:s styrelse.
Kerstin Svensson, professor och prefekt Lunds Universitet. Ordförande i FORSA 2006-2010.
Martin Börjeson, docent Linköpings universitet. Ordförande i FORSA from 2014.
Kerstin Johansson, fil.dr. och universitetslektor. Tidigare FORSA:s styrelse.
Torbjörn Hjorth, docent Lunds universitet och korresponderande redaktör för Socialvetenskaplig tidskrift from 2015.
Elisabet Cedersund, professor Linköpings Universitet och Högskolan i Jönköping. Ordförande i FORSA 2011-2014.2014-11-12