FORSA:s delaktighet i debatten kring översynen av Socialtjänstlagen

 

För närvarande pågår ett arbete inom regeringskansliet medatt ta fram direktiv till en utredning som ska göra en översyn avSocialtjänstlagen (SoL). Målsättningen är att direktiven ska fastställas undervåren, och att utredningen ska kunna börja sitt arbete under hösten.

Eftersom en förändrad lagstiftning kan få stora konsekvenserför det sociala arbetet är detta en viktig fråga för yrkesverksamma och olikaverksamheter, för de sociala utbildningarna – och naturligtvis för alla de somär berörda av socialtjänstens olika insatser. Därför är det viktigt att fråganom den nya lagstiftningens utformning också blir föremål för en bred debatt.

FORSA deltar därför i det arbete som, var för sig,initierats av de två stora fackliga organisationerna på det sociala området:Akademikerförbundet SSR respektive Vision. Båda organisationerna har tagitinitiativ till internetbaserade debattforum där man samlat olika texter ochdebattinlägg – allt för att stödja en bred debatt om socialpolitikens framtidainriktning och utformning.

Akademikerförbundet SSR:s hemsida hittar du här: www.nysol.nu.

Och den sida som Vision och Föreningen Sveriges Socialchefer– i samarbete med Arena Idé – står bakom hittar du här: www.morgondagenssocialtjanst.com.

Sprid gärna info om dessa sidor – och välkommen att ta del ien viktig debatt!

Martin Börjeson

Ordförande FORSA

 2016-03-29