FORSA:s hederspristagare 2013, Rosmari Eliasson-Lappelainen

 

Det är med stolthet FORSA presenterar sin hederspristagare 2013, Rosmari Eliasson-Lappelainen. 

Hederspriset är ett uttryck för den erkänsla, som praktik, utbildning och forskning vill ge enskilda eller grupper av personer, som gjort förtjänstfulla insatser för kunskapsutvecklingen inom det sociala arbetets område inom välfärdssektorn. Med sitt engagemang för forskning och människors vardag och livsvillkor inspirerar Rosmari Eliasson-Lappalainen såväl forskare och studenter som praktiker. Hon har haft utomordentligt stor betydelse för den nordiska äldreomsorgsforskningen, särskilt kan nämnas hennes engagemang för och medvetenhet om vikten att snyliggöra båda de äldres/brukarnas vardag och personalens arbetsvillkor.

Hennes bidrag till den socialvetenskapliga forskningen i Sverige är mycket stor. Boken Forskningsetik och perspektivval från 1987/1995 har betytt mycketför generationer av studenter och forskare, både som inspiration ochögonöppnare. Här betonar Rosmari framför allt vikten av den socialvetenskapliga forskningens ansvar att lyfta fram utsatt parters perspektiv, och hon uppmanar studenter och forskare att vara nyfikna och kritiska. Hon gör de stora sammanhangen begripliga genom att koppla dem till en vardag vi alla känner igen.

 

Rosmaris webbplats: http://www.soch.lu.se/o.o.i.s/22038 

Se Sydsvenskans artikel 2013-04-02: ”Det som är svårt attförstå vill jag begripa” http://www.sydsvenskan.se/lund/det-som-ar-svart-att-forsta-vill-jag-begripa/  

 

 

 

 

 2013-04-04