FÖRLÄNGNING av tiden för abstract/förslag på presentation till den 15 januari

Vi förlänger tiden för abstract/förslag på presentation till den 15 januari. Välkommen in med förslag! Se vidare här: http://www.forsa.nu/Verksamhet/Symposium2015/Call-for-abstracts.aspx

2014-12-17