Hans Swärd - FORSA-priset föreläsning vid 2019 års symposium

Hans Swärd kommer hålla en "FORSA-pris" föreläsning, då han mottog FORSA-priset 2018!

http://www.forsa.nu/FORSAsymposium2019/Plenarfoerelaesare.aspx2019-01-17