Höst med FORSA

Varmt välkomna till höstens olika aktiviteter tillsammans med FORSA.

Flera olika aktiviteter är på gång. Vad sägs om FORSA-frukost i Linköping om samtalsbehandling hos primärvårdskuratorer? Samma dag, den 15 sept, arrangerar FORSA Norr sitt årsmöte i Umeå. Och den 1 sept öppnar möjligheten att anmäla abstracts till FORSA-symposiet 2011: "Människor, Möten, Makt".

Välkomna!2010-08-27