Inbjudan och kallelse till FORSA:s årsmöte den 17 mars 2016. Kl 15:30. Umeå.

fooorsa

Alla medlemmar i FORSA inbjuds till FORSA riks årsmöte 2016. 

Klicka på länken för att öppna kallelsen till FORSA riks årsmöte:

Årsmötet äger rum direkt anslutning till minisymposiet.
Tid och plats: 17 mars 2016. Kl 15:30.
Sammanträdesrummet, institutionen för socialt
arbete, Umeå universitet.

Motioner skickas till martin.borjeson@liu.se senast två veckor innan årsmötet.

Övriga frågor skickas till samma e-post adress.

Varmt välkommen!


2015-12-04