Kallelse till FORSA:s årsmöte 2015.Tisdagen, 24 mars 2015 Norrköping

Klicka på länken för att öppna kallelsen till FORSA riks årsmöte:

Årsmötet äger rum direkt efter det nationella symposiet avslutats, tisdagen den 24 mars 2015
Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping.

Motioner skickas till martin.borjeson@liu.se senast två veckor innan årsmötet.

Övriga frågor skickas till samma e-post adress.

Varmt välkommen!


2015-02-09