Kallelse till årsmöte, Torsdagen den 14 mars 2013 kl. 17.10

fooorsa

Kallelse till årsmöte

Årsmötet i Förbundet för forskning i socialt arbete, FORSA äger rum i anslutning till FORSA Stockholms nationella symposium:

Torsdagen den 14 mars 2013 kl . 17.10

Lokal: ClarionHotel, Ringvägen 98, Stockholm.

 Dagordning till årsmötet framgår av förbundets stadgar §6, denna och mer information om FORSA-symposiet i Stockholm finner du på hemsidan: www.forsa.nu

Observera din möjlighet som medlem att inge skriftlig motiontill förbundsmötet. Motionen ska inkomma till styrelsen minst två veckor föreförbundsmötet, dvs. senast 28 februari 2013.

Inför val av ny styrelse finns också möjlighet att nominerakandidater via valberedningen. Namn på personer som ingår i valberedningen seFORSA:s hemsida: www.forsa.nu

Inför FORSA riks årsmöte den 14 mars (kl 17:10 vid Clarion Hotel Stockholm på Ringvägen 98 vid Skanstulls tunnelbana) har FORSA Stockholm inkommit

med en motion. 

Motionen kan läsas i sin helhet här: Motion till FORSA riks 2013 om symposium.pdf [31kB pdf]

Varmt välkommen!

Elisabet Cedersund

Förbundsordförande

elisabet.cedersund@liu.se2013-02-25